"Kultywowanie tradycji i tożsamości lokalnej"

 

Informacja

Oferta realizacji zadania publicznego  "Kultywowanie tradycji i tożsamości lokalnej w okresie od 12.08.2013 r. do 15.08.2013 r.

Statut Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie

Postanowienie o wpisaniu do KRS