Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2020 rok

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2020 rok - wyświetl

ZAŁĄCZNIKI:

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wzór umowy o realizację zadana publicznego