Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych- 2013 r.

 

Ogłoszenie o twartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - I zadanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; II zadanie -kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego