Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

 

 

Zagórów, dnia 2012.03.02

SA. 524.1.2012

 

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

 

Środki na realizację zadań publicznych w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

przyznano dla:

 

1. Zagórowskiego Klubu Sportowego                                             59.000 zł.

Nazwa zadania

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

 

2. Klubu Jeździeckiego Zagórów                                         9.000 zł.

Nazwa zadania

„Organizacja Międzynarodowych Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody w dniach 10-12.08.2012"

 

3. Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN-KONIN             2.000 zł.

  Nazwa zadania

„ Szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu"

 

 

 

 

                                                                                              BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW

                                                                                                     /-/ Wiesław Radniecki