Ogłoszenie wyników Otwartego konkursu ofert 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 6/2018 z dia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku- zarządzenie straciło moc w dniu 27.02.2018 r.