Ogłoszenie wyników Otwartego konkursu ofert 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku