Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu ofert 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku