Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku