Uchwała Nr XXXIII/159/98 z dnia 05.06.1998 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/159/98 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zagórowie

Załącznik - Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zagórowie