Nazwa, dane adresowe

 

 

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w Zagórowie to jednostka organizacyjna obsługująca szkoły pod względem finansowo - księgowym na terenie Gminy Zagórów.

 

Od 1 stycznia 2017 r. zamiast ZEAS działa Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów, tzw. "CUW"

 

CUW zatrudnia 4 pracowników:

Irena Gizel - Kierownik, tel. (63) 274 88 22

Renata Karwecka - główny księgowy, tel. (63) 274 88 21

Wanda Król - inspektor ds. finansowo - płacowych, tel. (63) 274 88 23

Katarzyna Bernat - podinspektor ds. finansowych, tel. (63) 274 88 21

 

Dane adresowe:

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4

62 - 410 Zagórów

Tel. (63) 274 88 22

E - mail: cuw_umg@zagorow.pl