Joanna Kempińska - objęcie funkcji kierownika

 

Kierownik CUW - Joanna Kempińska - oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji kierownika CUW