Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów