Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

 

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów