Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014 r., w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

 

  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014 r., w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów