Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zagórów za rok szkolny 2017-2018 w tym o wynikach egzaminów III klas gimnazjalnych

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zagórów za rok szkolny 2017-2018 w tym o wynikach  egzaminów III klas gimnazjalnychi