Nazwa , dane adresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 
Zakład Gospodarki Komunalnych i Usług Wodnych w Zagórowie
 
ul. Przemysłowa 5
62-410 Zagórów
tel. (63) 274 81 28
e-mail: zgk_umg@zagorow.pl
strona internetowa: www.zagorow.pl/?id=11
 
 
Kierownik: Bogdan Matczak