Informacje o obowiazujących taryfach za wodę i ścieki

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z dnia 04.05.2018 r.

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z dnia 04.05.2018 r.

Załącznik - Taryfy za wodę i ścieki