Bogdan Matczak - zakończenie pracy 16.07.2018 r.

 

Bogdan Matczak - oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pracy 16.07.2018 r.