Bogdan Matczak 2016 r.

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie Bogdan Matczak - oświadczenie majątkowe za 2016 rok