Informacja o stanie majątkowym

Michał Król 2020 rok

 Kierownik ZGKiUW Sp. z o.o. w Zagórowie - Michał Król - oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Michał Król 2019 rok

 Kierownik ZGKiUW Sp. z o.o. w Zagórowie - Michał Król - oświadczenie majątkowe za 2019 r.

Michał Król - zakończenie istnienia jednostki

 

Kierownik ZGKiUW w Zagórowie - Michał Król - Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem istnienia jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie 

Michał Król 2018 r.

 

 Kierownik ZGKiUW w Zagórowie - Michał Król - oświadczenie majątkowe za 2018 r.

Michał Król - rozpoczęcie pracy

 

Kierownik ZGKiUW w Zagórowie - Michał Król - oświadczenie majatkowe w zwiazku z objęciem stanwiska

Bogdan Matczak - zakończenie pracy 16.07.2018 r.

 

Bogdan Matczak - oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pracy 16.07.2018 r.

Bogdan Matczak 2017 r.

 

Bogdan Matczak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.

Bogdan Matczak 2016 r.

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie Bogdan Matczak - oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogdan Matczak 2015 r.

 

Bogdan Matczak - oświadczenie majątkowe za 2015 r. 

Bogdan Matczak 2014 r.

 

Bogdan Matczak  - oświadczenie majątkowe za 2014 r.