Sekretariat Burmistrza

SEKRETARIAT BURMISTRZA I KADRY

 
Katarzyna Rzepczak - pomoc administracyjna
tel. (63) 274 88 10, 274 88 02
fax (63) 274 88 11
 ____________________________________________________
 
 

Do zadań sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno – techniczne a w szczególności:

 

 

1.  obsługa sekretariatu Burmistrza, jego Zastępcy i Sekretarza Gminy,

2.   przyjmowanie i wysyłanie  korespondencji do i na zewnątrz  Urzędu,

3.   prowadzenie ewidencji korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

4.   przygotowywanie pomieszczeń i obsługa  spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę  Burmistrza i Sekretarza,

5.   prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

6.   przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk,

7.   prowadzenie ewidencji materiałów biurowych i kancelaryjnych,

8.   prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

9.gromadzenie i przechowywanie kluczy zapasowych od pomieszczeń urzędu