Radca Prawny

RADCA PRAWNY

 
 
Wojciech Prałat - radca prawny
Katarzyna Grabowska - radca prawny
tel. (63) 274-88-10
_________________________________
 

Do zadań radcy prawnego  należy wykonywanie obsługi prawnej Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych a w szczególności:

1.   udzielanie pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych gminy opinii  i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2.  opiniowanie pod względem legalności aktów prawnych przygotowywanych przez Urząd i jednostki organizacyjne gmin,

3.   reprezentowanie gminy przed urzędami i organami orzekającymi,

4.  występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami orzekającymi,

5.  udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

6.   opracowywanie treści porozumień zawieranych przez organy gminy.