Ochrona Informacji Niejawnych

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 
Maria Parus-Durczak - inspektor ds. płac i ubezpieczeń
tel. (63) 274 - 88 - 40
 

 

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

1.   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

2.   zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

3.   zapewnienie ochrony  systemów i sieci informatycznych,

4.   zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

5.   dokonanie przystosowań pomieszczeń i sprzętów biurowych do wymogów określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych,

6.   dokonywanie przeglądu oraz sporządzenie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,

7.   ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w urzędzie,

8.   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,

9.    okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

10. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

11. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych określonych przepisami prawa.