Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe

OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

 
Tomasz Teodorczyk - specjalista ds. obywatelskich
tel. (63) 274-88-04
_______________________________________________________
 
 
          Do zadań stanowiska ds. Wojskowych i Obronnych należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
 
1)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru,
2)    prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych,
3)    prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami.