2019 rok

 

Bilans Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2019 rok

Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2019 rok

Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2019 rok

Zestawienie zmian funduszu Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2019 rok