2018 rok

 

Bilans Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2018 rok

Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2018 rok

Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2018 rok

Zestawienie zmian funduszu Urzędu Miejskiego w Zagórowie za 2018 rok