Podstawy prawne działania

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 
Podstawy prawne działania Urzędu Gminy określa art. 33 Ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 z późn. zm.Regulamin Organizacyjny Urzędu zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zagórów Nr 3/2003r. z dnia 15.01.2003r.