Organy i osoby sprawujące funkcje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

 
BURMISTRZ GMINY  - Wiesław Radniecki
 
ZASTĘPCA BURMISTRZA - Roman Kulterman
 
SEKRETARZ - Joanna Mięta
 
SKARBNIK - Anna Sakowska
 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO   - Joanna Kempińska
 
KIEROWNIK REFERATU INWESTYJNO - KOMUNALNEGO  - Tomasz Jabłoński
 
KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ZAGÓRÓW  - Irena Gizel
 
KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WODNYCH - Bogdan Matczak
  
KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  - Karol Błaszczak
 
DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAGÓROWIE - Łukasz Parus
 
DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE - Katarzyna Nowicka