2018 rok

 

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Roman Kulterman - oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustąpieniem z funkcji