2013 rok

 

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Roman Kulterman - oświadczenie majatkowe za 2013 r .

Sekretarz Gminy Zagórów Alina Kmieć - oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Skarbnik Gminy Anna Sakowska - oświadczenie majątkowe za 2013 r.