2018 rok

 

Bilans Szkoły Podstawowej w Trąbczynie za 2018 r.

Informacja dodatkowa Szkoły Podstawowej w Trąbczynie za 2018 r.

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Trąbczynie za 2018 r.

Zestawienie zmian funduszu Szkoły Podstawowej w Trąbczynie za 2018 r.