2018 rok

 

Bilans Szkoły Podstawowej w Zagórowie za 2018 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania Szkoły Podstawowej w Zagórowie za 2018 rok

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Zagórowie za 2018 rok

Zestawienie zmian funduszu Szkoły Podstawowej w Zagórowie za 2018 rok