2018 rok

 

Bilans Szkoły Podstawowej w Łukomiu za 2018 rok

Informacja dodatkowa Szkoły Podstawowej w Łukomiu za 2018 rok

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Łukomiu za 2018 rok

Zestawienie zmian funduszu Szkoły Podstawowej w Łukomiu za 2018 rok