2017 rok

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGÓROWIE ANDRZEJ BERNAT -  oświadczenie majątkowe za 2017 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUKOMIU RENATA STRUSZCZYK - oświadczenie majątkowe za 2017 r.