Sprawozdanie za 2016 rok

 

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie za 2016 rok