Sprawozdania z działalności MGOPS

Sprawozdanie za 2017 rok

 

Sprawozdanie z działaności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie za 2017 rok

Sprawozdanie za 2016 rok

 

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie za 2016 rok

Sprawozdanie za 2015 rok

 

Sprawozdanie z działaności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie za 2015 rok