Marzena Rogowska-objęcie funkcji w 2019 r.

 

Marzena Rogowska - oświadczenie majątkowe zlożone w związku z objęciem funkcji Kierownika MGOPS