Karol Błaszczak - objęcie stanowiska

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska