Karol Błaszczak-zakończenie funkcji-korekta

 

Karol Błaszczak - korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zakończeniem pełnienia funkcji