Karol Błaszczak 2016 r.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2016 rok