Informacja o stanie majątkowym

Karol Błaszczak 2017 r.

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Karol Błaszczak 2016 r.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 

Karol Błaszczak 2015 r.

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Karol Błaszczak 2014r.

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Karol Błaszczak - objęcie stanowiska

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska

Maria Banaszak 2013 r.

 

Maria Banaszak - oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Maria Banaszak 2012 r.

 

Maria Banaszak - oświadczenie majatkowe za 2012 r.

Maria Banaszak 2011 r.

 

Maria Banaszak - oświadczenie majątkowe za 2011 r.