Informacja o stanie majątkowym

Ewa Tym

 

Ewa Tym - oświadczenie majątkowe za 2018 r.

Małgorzata Wiśniewska 2018 r.

 

Małgorzata Wiśniewska - oświadczenie majątkowe za 2018 r.

Marzena Rogowska 2018 r.

 

Marzena Rogowska - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Marzena Rogowska-objęcie funkcji w 2019 r.

 

Marzena Rogowska - oświadczenie majątkowe zlożone w związku z objęciem funkcji Kierownika MGOPS

Karol Błaszczak-zakończenie funkcji-korekta

 

Karol Błaszczak - korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Karol Błaszczak-zakończenie funkcji w 2019 r

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majatkowe założone w dniu zakończenia pełnienia funkcji

Karol Błaszczak 2017 r.

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Karol Błaszczak 2016 r.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 

Karol Błaszczak 2015 r.

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Karol Błaszczak 2014r.

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Karol Błaszczak - objęcie stanowiska

 

Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska

Maria Banaszak 2013 r.

 

Maria Banaszak - oświadczenie majątkowe za 2013 r.