Podstawa prawna działania

w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie