Łukasz Parus - objęcie stanowiska

 

Łukasz Parus - oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska