2018 rok

 

Bilans Przedszkola w Zagórowie za 2018 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania Przedszkola w Zagórowie za 2018 rok

Radchunek zysków i strat Przedszkola w Zagórowie za 2018 rok

Zestawienie zmian fudnuszu Przedszkola w Zagórowie za 2018 rok