Podstawy prawne działania

dot.zmian w regulaminie organizacyjnym BPMiG w Zagórowie
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów w samorządową instytucję kultury