Katarzyna Nowicka - objęcie stanowiska

 

Katarzyna Nowicka -  oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień 04.07.2014 r. w zwiazku z objęciem stanowiska