Interpretacja indywidualna Burmistrza Gminy Zagórów znak: PO.310.1.2016 z dnia 28.12.2016 r.

 

Interpretacja indywidualna Burmistrza Gminy Zagórów znak: PO.310.1.2016 z dnia 28.12.2016 r