Interpretacje indywidualne

Interpretacja indywidualna Burmistrza Gminy Zagórów znak: PO.310.1.2017 z dnia 25.04.2017 r.

 

Interpretacja indywidualna Burmistrza Gminy Zagórów znak: PO.310.1.2017 z dnia 25.04.2017 r.