Realizacja przedsięwzięcia Trąbczyn II polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dział. o nr. ewid. 126/5, obręb Trąbczyn Dworski.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 16.04.2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 16.04.2019 r. - wyświetl