Realizacja przedsięwzięcia Trąbczyn II polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dział. o nr. ewid. 126/5, obręb Trąbczyn Dworski.

Opinia PPIS w Słupcy

Opinia PPIS w Słupcy z dnia 01.02.2019 r. - wyświetl